Südamega koolis

Godi Keller „Südamega koolis“.

„Südamega koolis“ on käsiraamat lapsevanemale, mis räägib lapsele sooja ja toetava kasvukeskkonna loomisest.
Godi kirjutas raamatu eesmärgiga tutvustada waldorfpedagoogika põhialuseid lapsevanematele lihtsalt ja kompaktselt ühes raamatus. Kuidas ja miks on raamatus käsitletavad teemad jätkuvalt aktuaalsed? Godi näeb peamise põhjusena koolisüsteemi, mis ei tähtsusta usaldust ning võtab õpetajatelt õpilasele keskendumise aja. Samuti on suurenenud vajadus tasakaalustada üha kasvavat digitaalse maailma mõju lapse arengule. Raamat räägib ka meelte arendamise suurest tähtsusest lapse kasvamisel. See on vastukaaluks nii digimaailmale kui valdavalt aju arendamisele keskendunud koolistüsteemile.

Raamatu hind 15€‚-
Hulgihind alates 10st eksemplarist 12€‚-

Godi Keller on õpetaja, mentor ja vabakutseline kirjanik, kes alustas üle 35 aasta tagasi loodusainete ja klassiõpetajana.
Godi südameasjaks on, et kool annaks inimesele elupädevused ning et kool ning ühiskond ei toodaks kaotajaid. Ta on pidanud loenguid ja seminare õpetajatele, lapsevanematele, andnud tunde õpilastele Eesti eri paigus. Jätkuva huvi tõttu ilmus äsja tema raamatu “Südamega koolis” kordustrükk. Tema koolitused Tartu Ülikooli täienduskoolituskeskuses ja Rajaleidjas on olnud inspiratsiooniks ja mõtteaineks paljudele pedagoogidele, kes tänulikult tunnistavad, et said indu ‘vaatamata süsteemile’ olla edasi lastele pühendunud õpetajad.

Godi peab ülioluliseks oma tööd nii õpilaste kui nende vanematega. Ta on aidanud paljudel elust kõrvale jäänud noortel leida oma siht ja koht elus. Laste vanemad aga on need, kes tunnevad oma last kõige paremini ja samas vajavad toetust ja kinnitust, et oma last usaldada ja aidata.

10. oktoobril toimus raamatu esitlusloeng Tartus. Loengus „Kaksteist aastat hiljem - ikka südamega koolis” rääkis Godi, mida saavad teha õpetaja, koolipidaja ja lapsevanem, et ühiselt luua keskkonda, kus laps saaks turvaliselt ja igakülgselt kasvada. Tiina Vapper Õpetajate Lehest kirjutas loengus kuuldu varal põhjaliku artikli „Tähtsam kui see, mida õpetaja ütleb, on see, mida ta mõtleb“.